ESIF krediti za rast i razvoj

ESIF Krediti za rast i razvoj  su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine , te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju.  Ovaj financijski instrument pokrenuli su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i HBOR u suradnji s poslovnim bankama.

ESIF Krediti za rast i razvoj  financiraju se 50 posto iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto , a 50 posto iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi  koju će utvrđivati poslovna banka. Krediti se odobravaju se putem Erste & Steiermärkische Bank d.d.Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d..

Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a. Dodana vrijednost ESIF Kredita za rast i razvoj za poduzetnike je i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

Korisnici ESIF Kredita za rast i razvoj mogu biti mali i srednji poduzetnici  koji posluju najmanje dvije godine  prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci.

Jedan poduzetnik može dobiti samo jedan ESIF Kredit za rast i razvoj.

Namjena  za koju se sredstva mogu odobriti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava , a do 30 posto iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom. Krediti se mogu odobriti samo za nove investicije, a refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine),  a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Najniži iznos kredita  može biti 100 tisuća EUR  u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR  u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR  u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma . Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200 milijuna EUR.

Poduzetnici moraju osigurati vlastito učešće od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.  Osim vlastitih novčanih sredstava, priznaju se i izdaci koji su nastali tijekom pripreme projekta, pod uvjetom da su nastali prije donošenja odluke o odobrenju kredita.

Sve detaljne informacije o kriterijima prihvatljivosti, obvezama i drugim podacima vezanim uz ESIF kredit, možete pogledati ovdje .