Prijava projekta na EU natječaje

 1. Korak 1: raspiše se natječaj

  Prvi i najvažniji korak je INFORMIRATI SE o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja/projekata putem EU fondova.

  Aktualne natječaje možete pronaći ovdje.

 2. Korak 2: priprema projektne prijave

  Nakon što pronađete natječaj čiji su prioriteti financiranja u skladu s ciljevima i misijom Vašeg projekta, treba dobro proučiti natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce i pripremiti projektni prijedlog prema zadanim obrascima.

  Prijava na natječaj treba sadržavati: Opis projekta, opće i specifične ciljeve, učinkovitost i izvedivost, održivost, proračun i isplativost.

  Važno: Poznavanje strukture logičke matrice!

 3. Korak 3: šaljete prijavu u skladu s naznačenim rokom

  Prije nego što dostavite prijavu na natječaj u nadležnu instituciji i u roku naznačenom u samom natječaju dodatno provjerite da li je sve ispravno ispunjeno i da dostavljate potpunu dokumentaciju.

  Na taj način ćete osigurati da Vaš prijedlog ne otpadne zbog administrativnih ili tehničkih razloga poput nepotpune dokumentacije, nedostatka originalnih ili nepotpisanih dokumenata.

 4. Korak 4: evaluacija projektnih prijava

  Tim za evaluaciju (ocjenu i procjenu) projekata svaki pristigli projekt detaljno proučava i ocjenjuje. Evaluatori su stručnjaci iz institucije koja objavljuje natječaj, no mogu biti i nezavisni stručnjaci koji objektivno ocjenjuju slabosti i prednosti svih pristiglih prijedloga. 

 5. Korak 5: rezultati natječaja

  Svi pozitivno ocijenjeni projektni prijedlozi dobiti će obavijesti o ishodu. Postoje situacije kada zbog ograničenog sredstva Ugovorno tijelo stavi na rezervnu listu projekte koje su kvalitetni, a imaju nešto manji broj bodova (ispod praga). Tim projektnim prijedlozima mogu biti dodijeljena sredstva u slučaju da neka institucija / organizacija koja je uspješno prošla evaluaciju, odustane od projekta ili u slučaju kada nakon čišćenja proračuna kod projektnih prijedloga koji su prošli ostane dovoljno sredstva za financiranje još projekata.

 6. Korak 6: popratna dokumentacija

  Nakon što je projektna prijava odobrena Ugovorno tijelo traži će od Vas da dostavite službenu dokumentaciju kako bi dokazali registraciju te financijsku stabilnost. 

 7. Korak 7: čišćenje proračuna

  Proračunske stavke koje niste transparentno prikazali (na osnovi analiza tržišta) mogu biti umanjeni ili isključeni iz projekta. Jako je bitno voditi računa prilikom izrade projektnog proračuna da sve stavke prate projektne aktivnosti.

 8. Korak 8: početak provedbe projekta

  Potrebno je otvoriti poseban račun za sredstva iz fondova EU

  Sve transakcije vezane za projekt moraju se obavljati putem posebnog računa

  Do 15% predviđenih troškova može se prenamijeniti prije realizacije

 9. Korak 9: kontrola projekata

  Kontrolu projekata obavljaju:

  • Za projekte vrijedne do 100.000 Eura, kontrolu provodi institucija koja provodi natječaj
  • Za projekte vrijedne iznad 100.0000 Eura, obavezna je vanjska revizija projekta

  Kontrolira se:

  • Cijela dokumentacija projekta
  • Izvedba radova navedenih u projektu
  • U slučaju nepravilnosti može se zatražiti povrat sredstava
 10. Korak 10: EU financiranje – korisni linovi