Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2018.

Vrsta natječaja Javni poziv
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Obrazovanje
Datum otvaranja natječaja 01.03.2018.
Rok za prijavu 02.11.2018. 23:59
Prijavitelji

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama .

Mikro, mala i srednja poduzeća

 • moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske
 • moraju imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta
 • moraju imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
 • moraju biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore), moraju imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 2. studenoga 2018. godine .

Predmet poziva

Predmet ovog  poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2018. godinu.

Namjena sredstava

Sredstva su namijenjena za:

 • obrazovanje u 2017. i 2018. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2017. i 2018. godini.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Neprihvatljivi troškovi

 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 • troškovi ponovnog polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa i Otvorenog javnog poziva. 

Iznos i intenzitet potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% iznosa opravdanih troškova za:

 • polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
 • pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
 • polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
 • pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
 • prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
 • polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
 • izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi. 

Rok prijave

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 2.11.2018. godine.

Način prijave

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.3.2018. godine na adresu MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA, Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB.

Više informacija o ovom pozivu možete pročitati na poveznici.