Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Vrsta natječaja Otvoreni poziv
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije
Datum otvaranja natječaja 16.11.2017.
Rok za prijavu 31.12.2020. 00:00
Prijavitelji

Ministarstva, Jedinice lokalne samouprave, Jedinice područne (regionalne) samouprave, Ustanove, Državne upravne organizacije

Cilj / Svrha

Poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna  iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. 

Opći cilj: Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Predmet Poziva:  Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje posebno integriranim pristupom.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
  • vjerske zajednice
  • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:  80.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:  40.000.000,00 kn

Fond:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:  Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava:  15.1.2018.

Rok za podnošenje projektnih prijava:  31.12.2020.

Nadležno tijelo:  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Potrebni obrasci, Upute za prijavitelje te ostale informacije dostupne su na linku.