Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Vrsta natječaja Poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
Datum otvaranja natječaja 10.10.2017.
Rok za prijavu 17.01.2018. 00:00
Prijavitelji

Prijaviti se mogu mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti .

Prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Projekti se moraju provoditi u prihvatljivom zemljopisnom području, odnosno u Republici Hrvatskoj.

Cilj / Svrha

Pozivom se želi povećati energetska učinkovitost  i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama  te dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20%  u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera .

Otvoren je javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječaj je otvoren od 10. listopada 2017. godine i traje do 17. siječnja 2018. godine, a raspisuje ga Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 kn.

Minimalni iznos  potpore po pojedinačnom projektu je 350.000,00 kn , dok je maksimalni iznos  potpore po pojedinačnom projektu 20.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore kreće se u rasponu od 45 do 85%  ovisno o veličini prijavitelja i aktivnosti.

Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga  i ostale projektno-tehničke dokumentacije obuhvaćaju:

  • izradu Prijavnih obrazaca;
  • izradu dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
  • izradu ostale projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća i glavni projekt koji uključuje proračun ušteda;
  • provedbu energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća

U sklopu provedbe aktivnosti energetske obnov e prihvatljive su sljedeće podaktivnosti:

  • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
  • Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.

Također je prihvatljiva i aktivnost demontaže i zbrinjavanja opreme.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine . Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine .

Projektni prijedlog predaje se u jednom zatvorenom paketu ili omotnici preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobnom dostavom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (za Posredničko tijelo razine 2), Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na  linku .