EUREKA 2018.

Vrsta natječaja Javni natječaj
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Istraživanje i razvoj
Datum otvaranja natječaja 29.11.2017.
Rok za prijavu 28.03.2018. 00:00
Prijavitelji

Program je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.  Svaki projekt u sklopu Programa treba uključivati suradnju između hrvatskog i međunarodnog partnera. U pozivu sudjeluju Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska  i Rumunjska.

Cilj / Svrha

Programom se želi potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja  te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Također se želi potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika  i stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Otvoren je poziv za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji za sufinanciranje projekata sredstvima iz programa EUREKA.

EUREKA  je program koji potiče mala i srednja poduzeća na suradnju s inozemnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Kriteriji za projekte i konzorcije:

 • Konzorcij treba sadržavati najmanje dva nepovezana poduzeća koja žele provesti suradnički projekt iz najmanje dvije zemlje koje sudjeluju u pozivu.
 • Predloženi projekti bi trebali biti istraživačko-razvojnog karaktera s ciljem stvaranja novog, inovativnog proizvoda, usluge ili procesa.
 • Projekt može biti iz bilo kojeg sektorskog ili tehnološkog područja.
 • Projekt mora ima civilnu primjenu.
 • Projekt mora biti uravnotežen (jedan partner ne smije snositi više od 75% projektnih troškova).
 • Predloženo trajanje je između 12 i 36 mjeseci.

Ukoliko su ispunjeni navedeni kriteriji, dodatni partneri iz EUREKA zemalja ili trećih zemalja mogu sudjelovati u projektnom konzorciju uz uvjet  da su osigurali financiranje svojeg projektnog udjela.

Intenzitet potpore

Iznos sufinanciranja za hrvatskog partnera je maksimalno 150.000 EUR po projektu . Model financiranja su bespovratna sredstva. Trajanje projekta je maksimalno 36 mjeseci .

Opravdani troškovi

Kroz program se financiraju sljedeće grupe troškova:

 • razvojne bruto plaće,
 • razvojna oprema i sitni inventar,
 • troškovi razvojnih usluga,
 • razvojni troškovi putovanja,
 • ostali razvojni troškovi.

Program financira 60% prihvatljivih troškova projekta za mikro i mala poduzeća, 50% prihvatljivih troškova projekta za srednja poduzeća i 40% prihvatljivih troškova projekta za velika poduzeća.

Rokovi i procedura prijave

Rok za dostavu  EUREKA Obrasca za prijavu te punih projektnih prijava je 28. ožujka 2018. godine. Odluka o uspješnim prijavama bit će donesena u lipnju/srpnju 2018.

Putem web stranice potrebno je dostaviti:

Za hrvatske predstavnike potrebno je dostaviti agenciji HAMAG-BICRO:

Upite vezane uz zajednički poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program EUREKA moguće je uputiti putem e-maila, na adresu eureca@hamagbicro.hr .

Više informacija o pozivu možete vidjeti ovdje.