Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Vrsta natječaja Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Malo i srednje poduzetništvo
Datum otvaranja natječaja 29.03.2017.
Rok za prijavu 31.12.2017. 00:00
Prijavitelji

Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Cilj / Svrha

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Prijave se zaprimaju od 3.5.2017. do 31.12.2017.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.
Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P10-MSPInternational@mingo.hr.

Natječajna dokumentacija dostupna je na linku.