Otvoren Javni poziv: Dodjela sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Vrsta natječaja Javni poziv
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Aktivnosti promocije malog gospodarstva osiguranih s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, poticanja inovacijskih procesa i promicanja investicija u Republici Hrvatskoj.
Datum otvaranja natječaja 08.03.2017.
Rok za prijavu 23.03.2017. 00:00
Prijavitelji

Pravo podnošenja prijava imaju samo oni prijavitelji koji će provesti aktivnost kojom se promovira malo gospodarstvo na području Republike Hrvatske:

  • trgovačka društva,
  • obrti,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • turističke zajednice gradova i županija,
  • obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove,
  • udruge

Prijavitelji ne mogu biti:

  • javnopravna tijela osim onih izričito navedenih u prethodnom pasusu,
  • političke stranke, udruge građana ili liste građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za aktivnosti promocije malog gospodarstva, osiguranih Financijskim planom HAMAG-BICRO-a za 2017. godinu s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, poticanja inovacijskih procesa i promicanja investicija u Republici Hrvatskoj.

HAMAG-BICRO  sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja kojima se promovira malo gospodarstvo u sljedećem obliku:

- Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično);

- Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično);

- Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik. Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti.

Navedene aktivnosti moraju biti provedene na području Republike Hrvatske.

Informacije o namijeni korištenja sredstava, kriterijima ocjenjivanja i ostalim važnim podacima potražite na web stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije .