Potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu

Vrsta natječaja Javni natječaj
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Turizam
Datum otvaranja natječaja 13.04.2017.
Rok za prijavu 15.11.2017. 00:00
Prijavitelji
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja i
 • fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba. Iznimno korisnici mogu imati sjedište izvan područja Grada Zagreba,  a ulažu na području Grada Zagreba i imaju ili planiraju zaposliti najmanje dva radnika sa prebivalištem u Gradu Zagrebu.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih potpora za poticanje turizma u Gradu Zagrebu.

Razvoju turizma i obogaćivanju turističke ponude  doprinose:

 • inovacije u turizmu,
 • razvoj turističkih proizvoda (zdravstveni, kulturni, poslovni, ciklo, eno, gastro, sportski, pustolovni i dr.),
 • unapređenje kvalitete obiteljskog smještaja kroz promociju i brendiranje,
 • događanja (kulturna, zabavna, sportska, eno, gastro i dr.),
 • edukacije kadrova u turizmu i ugostiteljstvu te
 • drugi programi ili projekti značajni za razvoj turizma i obogaćivanje turističke ponude u Gradu Zagrebu.

Potpore se dodjeljuju za  sufinanciranje troškova programa/projekata:

 • unapređenja ukupne turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama,
 • koji doprinose stvaranju novih ili razvoju postojećih turističkih proizvoda,
 • organizacije događanja (najam prostora, najam i nabava opreme i materijala vezanih za organizaciju i dr.),
 • brendiranja i promocije prijavljenog programa/projekta,
 • realizacije drugih programa/projekata koji doprinose poticanju razvoja turizma i obogaćivanju turističke ponude Grada Zagreba.

Potpore se neće dodjeljivati za  sufinanciranje troškova redovitog poslovanja, poreza, troškova autorskog djela, troškova ugovora o djelu, poklona i ostalih troškova koji nisu vezani za realizaciju prijavljenog projekta.

Najviši pojedinačni iznos potpore je 50.000,00 kuna . Isti korisnik u jednoj kalendarskoj godini za više programa/projekata može ostvariti potporu do najviše 200.000,00 kuna .
Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju predloženog programa/projekta najviše do 50%  ukupno prijavljenih troškova u troškovniku.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine.

Tekst Javnog natječaja i ostalu dokumentaciju pogledajte na službenim stranicama Grada Zagreba, na ovom linku.  Za sve dodatne informacije obratite se na e-mail: turizam@zagreb.hr