Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija

Vrsta natječaja Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država Republika Hrvatska
Datum otvaranja natječaja 30.06.2017.
Rok za prijavu 01.10.2017. 00:00
Prijavitelji

Potporne institucije za poduzetnike u privatnom ili javnom vlasništvu

Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su do 31.12. 2016. godine upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public.
Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:
•razvojne agencije,
•poduzetnički centri,
•poslovni parkovi,
•poslovni inkubatori,
•poduzetnički akceleratori.

Cilj / Svrha

Osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta raspisalo je otvoreni poziv Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)  na dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 22.800.000,00 kuna . Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna  dok je najveći iznos 600.000,00 kuna .

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P13-PPI@mingo.hr

Više informacija dostupno je na www.strukturnifondovi.hr.