SMART CITY nagrada ZAGREB FORUM I HANZA MEDIA

Vrsta natječaja Javni natječaj
Država Republika Hrvatska
Tema/sektor Smart City
Datum otvaranja natječaja 14.10.2017.
Rok za prijavu 10.11.2017. 23:59
Prijavitelji

Prijavitelji koji žele postati sudionici Natječaja, moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
- moraju biti trgovačka društva sa registriranim sjedištem na području Republike Hrvatske, sa inovativnim hrvatskim Smart City rješenjima (u daljnjem tekstu: Rješenje);
- Rješenja moraju biti dovršena do razine prototipa ili više razine;
- Rješenja moraju biti u potpunosti razvijena u Hrvatskoj. U odabir ne ulaze rješenja koja su trgovačka društva doradila, kupila ili preuzela sa stranih tržišta ili od stranih pravnih subjekata.
Pojedini se Prijavitelj može prijaviti sa maksimalno 5 Rješenja.
Predajom prijave Prijavitelj izričito izjavljuje da je pročitao i u potpunosti razumio te da prihvaća sva pravila i odredbe Natječaja i Pravilnika o provođenju natječaja ZAGREB FORUM SMART CITY RJEŠENJE u sklopu ZAGREB FORUM 2017 (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Tekst Pravilnika dostupan je na web stranici www.zagrebforum.eu.

Cilj / Svrha

Poticanja  razvoja  i promocije  Smart City  rješenja.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu SMART CITY NAGRADE ZAGREB FORUM I HANZA MEDIA koju dodjeljuje Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. pod medijskim pokroviteljstvom društva HANZA MEDIA d.o.o.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je dodjela SMART CITY NAGRADE, sve u svrhu daljnjeg poticanja razvoja i promocije Smart City rješenja od strane Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. (RAZA), a pod medijskim pokroviteljstvom društva HANZA MEDIA d.o.o.
Natječaj i informacije sadržane u istom pružaju smjernice o načinu podnošenja prijava, navodeći kriterije, pravila podnošenja prijave, njihova odabira te dodjele SMART CITY NAGRADE.

Prijava mora sadržavati:
1. Pravodobno, potpuno i istinito ispunjeni obrazac za prijavu, dostupan na web stranici
zagrebforum.eu;
2. Presliku izvatka iz sudskog registra.
Za sve dodatne informacije potrebno je poslati upit na e-mail adresu zagrebforum@raza.hr.
Rok za podnošenje prijava traje od dana 14. listopada do dana 10. studenog 2017. godine u 24:00 h.
Organizator zadržava pravo izmjena i dopuna natječajne dokumentacije i Pravilnika.

Pet Rješenja s najvećim brojem bodova objavljuju se dana 15. studenog 2017. godine i to istovremeno na sljedećim web stranicama:

RAZA, pod medijskim pokroviteljstvom društva HANZA MEDIA d.o.o., dana 20. studenog 2017. godine, dodjeljuje SMART CITY NAGRADU.