CROWDfunding to mainSTREAM innovation

 CROWDfunding to mainSTREAM innovation

Cilj projekta

Cilj projekta je poboljšati učinkovitost javne / privatne poslovne podrške za spin-off, start-up i društvena poduzeća pri pristupu kvalitativnom alternativnom financiranja (grupno financiranje-CF) kako bi se iskoristio inovacijski potencijal u dunavskoj regiji.   

Očekivani rezultati

Projekt će inicirati promjene na financijskom tržištu kroz poticanje i facilitiranje „equity based crowdfunding“ modela financiranja. Glavni rezultat projekta bit će ojačana suradnja između tvrtki i poduzetničkih potpornih institucija kako bi se omogućio pristup kvalitetnom crowdfunding financiranju.

Vrijednost projekta

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa europske teritorijalne suradnje - INTERREG Danube. Ukupna vrijednost projekta je 1.649.950,00 EUR, od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno ukupno 161.952,00 Eur.

Vrijeme provedbe

Od 1.12.2016. do 31.5.2019.

Uloga Agencije

Razvojna agencija Zagreb partner je u projektu, dok je vodeći partner „Agency for European Integration and Economic Development“ iz Austrije.

Službena stranica projekta

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream