Tehnološki Park Zagreb

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je omogućiti održivi regionalni razvoj i poboljšati konkurentnosti regije razvojem većeg broja novih tehnološko orijentiranih tvrtki, privlačenjem novih ulaganja u Tehnološki park te stvaranjem novih radnih mjesta u skladu s održivim razvojem.

Projektne aktivnosti

Glavne projektne aktivnosti su izgradnja i opremanje Tehnološkog Parka Zagreb (TPZ), obućavanje i osposobljavanje osoblja TPZ, razvoj suradnje i umrežavanje obrazovnih, poslovnih i društvenih institucija, uspostavljanje međunarodne suradnje, razvoj usluga koje se odnose na nove tehnologije, tehnička pomoć stručnjaka te korištenje usluge TPZ  (poslovno savjetovanje, razvoj projekata, posredovanje, tajnička i administrativna podrška).

Projektne aktivnosti će se realizirati kroz 4 faze:

  • Faza 1: Koncept i osnovna infrastruktura (identifikacija ključnih inovativnih tvrtki i analiza njihovih potreba, Izrada studije izvedivosti, priprema projektne dokumentacija za izgradnju tehnološke infrastrukture)
  • Faza 2: Infrastrukturni radovi na definiranoj lokaciji (izgradnja i opremanje objekata u skladu s pripremljenom dokumentacijom iz Faze 1, organizacija obrazovnih programa prema potrebama poduzetnika, mapiranje institucija, tvrtki i ostalih organizacija koje su potencijalni korisnici usluga TPZ)
  • Faza 3: Proizvodni centar - Namijenjen srednjim i velikim tvrtkama(ostvariti partnerstvo s velikom poduzetničkom zonom u okolici Zagreba, kontinuiran rad na pripremi novih projekta u skladu s identificiranim potrebama
  • Faza 4: VC akcelerator program (razvoj akceleracijskih programa unutar infrastrukture tehnološkog parka, implementacija i korištenje raspoloživih EU programa za finaciranje poduzetništva putem rizičnih fondova - VC fondovi)

Očekivani rezultati

  • razrađeni poslovni model TPZ u skladu sa specifičnim zahtjevima
  • izgrađeni novi TPZ te njegovo opremanje, zapošljavanje novog kadra i stavljanje parka u funkciju
  • jačanje tehnološke infrastrukture Grada Zagreba
  • izrađen katalog znanstvenih institucija i tvrtki u regiji – potencijalnih partnera u provedbi projekata i korištenju usluga parka/inkubatora
  • povećan broj novo otvorenih poduzeća

Partneri

Partneri na projektu su Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o.

Grad Zagreb sufinancirati će projektne aktivnosti TPZ, te će sudjelovati u provedbi procedura određenih planskom dokumentacijom, građevinski inženjering, izrada detaljnog idejnoga rješenja, biti će stručna podrška pri izvedbi građevinskih radova. Sudjelovati će u pripremi dokumentacije za studije izvedivosti. 

Zagrebački holding d.o.o. osigurava zemljište potrebno za izvođenje građevinskih radova na području Zagrebačkog Velesajma te će osigurati svu potrebnu dokumentaciju.

Vrijednost projekta

Projekt je prijavljen i prihvaćen na Javnom pozivu MRRFEU za dostavu projektnih ideja za potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata“ te su odobrena sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije.

Uloga Agencije

Voditelj projekta.