Otvaranje poduzeća

Korak 1:

Ime društva

Društvo mora dobiti ime. Tvrtka je ime pod kojim društvo posluje i mora biti različito od postojećih imena tvrtka. Pripremite alternativna  imena ukoliko je željeno već zauzeto. Pri provjeri imena možete koristiti portalom sudreg.pravosudje.hr.

Korak 2:

Javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.hr ured. Popis javnih bilježnika.

Korak 3:

Prijava

Prijavu za upis u sudski registar predajte u uredu HITRO.hr.  . U uredu HITRO.hr dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku.

Korak 4:

Uplata pristojbi

Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata,  Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.hr ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

Korak 5:

Preuzimanje dokumentacije

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.hr.

Korak 6:

Izrada pečata

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat

Korak 7:

Banka

Trebate otvoriti račun u banci kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.

Korak 8:

Porezna uprava

Potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. 

Korak 9:

Mirovinsko i zdravstveno

Tvrtku prvo treba prijaviti u mirovinsko, pa potom u zdravstveno. Tek nakon prijave tvrtka može početi zapošljavati radnike.