Patentiranje inovacija

Korak 1:

Definiranje ideje

Kada je ideja definirana, valja ju zaštititi. Ali…postoji mali problem - ideja se ne može štititi patentom, a također niti bilo kojim drugim oblikom zaštite intelektualnog vlasništva. Idejom se smatra ono što je još uvijek u glavi inovatora. Tek kada ideja bude razrađena i ostvarena na neki način, može se pokušati štititi ostvarenje te ideje.
Dakle, patentom se ne štiti ideja nego konkretno rješenje nekog tehničkog problema za čiju je razradu uložen intelektualni napor.

Korak 2:

Podnošenje prijave

Postupak priznanja patenta započinje podnošenjem prijave Zavodu za intelektualno vlasništvo. Iako postupak priznanja patenta može potrajati nekoliko godina, zaštita se uvjetno ostvaruje utvrđivanjem datuma podnošenja prijave patenta.

Korak 3:

Razdoblje od 18 mjeseci

U navedenom razdoblju provodi se formalna provjera patentne prijave čime se utvrđuje ispunjava li prijava sve zakonske uvjete za objavu. Ako ne ispunjava, Zavod poziva prijavitelja da u zakonskom roku ukloni nedostatke.

Korak 4:

Objava prijave

Prijava se nakon 18 mjesečnog razdoblja objavljuje u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva, i nakon objave je dostupna u bazi podataka na web stranici Zavoda.

Korak 5:

Odluka o ostvarivanju zaštite

Prijavitelj se odlučuje kojim će putem ostvariti zaštitu — provedbom postupka potpunog ispitivanja (zaštita traje 20 godina) ili bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (priznanjem konsenzualnog patenta - zaštita traje 10 godina).

Korak 6:

Odluka o izdavanju patenta

Prijavitelj dobiva rješenje o priznanju te patentnu ispravu.