Aktualni natječaji

Potpora inovatorima Grada Zagreba za 2018. godinu

Rok za prijavu: 21.5.2018. 23:59

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Rok za prijavu: 15.6.2018. 23:59

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2018.

Rok za prijavu: 2.11.2018. 23:59

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Rok za prijavu: 28.12.2018. 23:59

Jednokratne financijske potpore udrugama 2018.

Rok za prijavu: 31.12.2018. 00:00

ESIF krediti za rast i razvoj

7. 11. 2017.

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Ovaj financijski instrument pokrenuli su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i HBOR u suradnji s poslovnim bankama.

ESIF mikrokrediti

Rok za prijavu: 31.12.2020. 12:00