Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Raspisan je Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradu Zagrebu. U tijeku je prikupljanje pisanih ponuda koje se mogu dostaviti do 14. ožujka 2018. godine.  

Popis poslovnih prostora

Popis poslovnih prostora u Gradu Zagrebu koji se daju u zakup može se pogledati ovdje: Popis poslovnih prostora u Gradu Zagrebu.

Način podnošenja prijave

Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada, IBAN br. HR3423600001813300007 model 68, s pozivom na broj 7706-OIB-01.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom  s naznakom:

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARATI“ na adresu:

GRAD ZAGREB POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA, Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada, Odjel za poslovni prostor i poslove zakupa Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 

Ponude će biti javno otvorene u prostorijama zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 372, III kat, dana 19.3.2018. u 14,00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Rok natječaja

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 14. ožujka 2018.

Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Više o samom Javnom pozivu saznajte na poveznici.

Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada Zagreba, Odjel za poslovni prostor i poslove zakupa Zagreb, Trg Stjepana Radića 1