Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Otvoren je javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječaj je otvoren od 10. listopada 2017. godine i traje do 17. siječnja 2018. godine, a raspisuje ga Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 kn.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu je 350.000,00 kn, dok je maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu 20.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore kreće se u rasponu od 45 do 85% ovisno o veličini prijavitelja i aktivnosti.

Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije obuhvaćaju:

  • izradu Prijavnih obrazaca;
  • izradu dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
  • izradu ostale projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća i glavni projekt koji uključuje proračun ušteda;
  • provedbu energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća

U sklopu provedbe aktivnosti energetske obnove prihvatljive su sljedeće podaktivnosti:

  • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
  • Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.

Također je prihvatljiva i aktivnost demontaže i zbrinjavanja opreme.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine.

Projektni prijedlog predaje se u jednom zatvorenom paketu ili omotnici preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobnom dostavom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (za Posredničko tijelo razine 2), Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na linku.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike