Usluge za poduzetnike

Našim poduzetnicima nudimo:

  • Edukacija i individualno savjetovanje
  • Mentoring ideja - procjena ideja
  • Pomoć pri patentiranju inovacija
  • Informiranje o mogućnostima financiranja projekata/poslovnih ideja iz EU fondova
  • Identifikacije razvojnih prilika, projekata i programa
  • Tehničke pomoći u provedbi programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva
  • Poticanja poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja